Broderitråd

       Blomstergarn 12,- kr pr. dug                              Uldgarn 12,- kr pr. dug.
 
 
       Kan bestille via en mail til Gittea
Gittea patchwork | CVR: 32682561 | Hvedemarken 48, 6230 Rødekro  | Tlf.: 27511644 | info@gittea.dk