Tilmelding til ledige pladser

Normalt betales 800,- kr ved tilmelding og resten betales senest 2 måneder før kursus start.

Begge indbetalinger skal foretages til konto 6847 0000107100
Vi skriver dig først på listen, når vi har set din Aconto kursusafgift, og så udsender vi en bekræftelse.

Husk at skrive dit navn og kursusdato på i netbanken, så vi kan binde tilmelding og indbetaling sammen.
Hvis du ønsker værelse ved siden af en anden kursusdeltager, eller har problemer med trapper, bedes du skrive lidt om det i beskedsfeltet.

Annulleringsbetingelser:
Acontokursusafgiften tilbagebetales ikke.
Melder du afbud senest 8 uger før kursusstart tilbagebetaler vi det indbetalte beløb fratrukket acontokursusafgiften.
Melder du afbud senere, tilbagebetaler vi ingen penge. Men du er velkommen til at overdrage din plads til en anden.
Du kan evt. kontakte Gitte, hvis der skulle være en venteliste.

Aflysning af kurset:
Kurset gennemføres ved minimum 8 tilmeldte.
Jeg forbeholder mig ret til at aflyse eller flytte kurset, såfremt der er utilstrækkeligt antal tilmeldte.
I givet fald refunderes hele indbetalingen selvfølgelig :-).


Gittea patchwork | CVR: 32682561 | Dalumvej 38, 5250 Odense SV  | Tlf.: 27511644 | info@gittea.dk